Jdi na obsah Jdi na menu
 


Různé využití NE 555

 

NE555 - příklady zapojení 1

! Pro lepší náhled plošného spoje "klikněte" na obrázek !

První sada osmi příkladů s obvody 555 včetně návrhů desek s plošnými spoji.

1) Časovač s pevně nastavenou periodou
Základní zapojení obvodu 555 jako časovače s jediným tlačítkem na START. Časovací perioda je pevně nastavena hodnotou součástek R1 a C1 na zhruba 50s.


Obr. 1: Schéma zapojení


Obr. 2: Rozmístění součástek

Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

2) Časovač s proměnnou periodou
Kompletní zapojení obvodu 555 jako časovače. Obvod obsahuje jak tlačítko START, tak i tlačítko STOP, kterým je možné časování předčasně ukončit. Časovací perioda je nastavitelná potenciometrem P1 v rozsahu zhruba 1,1 až 120 sekund.


Obr. 4: Schéma zapojení


Obr. 5: Rozmístění součástek

Obr. 6: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

3) Časovač spouštěný dotekem
Jako první zapojení časovače jen s tím rozdílem, že místo startovacího tlačítka je na konektoru J5 připojena malá kovová ploška. Časovač je spouštěn dotykem prstu na tuto plošku. Obvod samozřejmě vyžaduje napájení ze síťového adaptéru, nebo spojit zemní pól zdroje (pin J2) s uzeměním například na radiátoru.


Obr. 7: Schéma zapojení


Obr. 8: Rozmístění součástek

Obr. 9: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

4) Senzorové ovládání se zvukovou signalizací
Dotekové ovládání indikující přiložení prstu zvukovou signalizací. Obvod samozřejmě vyžaduje napájení ze síťového adaptéru, nebo spojit zemní pól zdroje (pin J2) s uzeměním například na radiátoru.


Obr. 10: Schéma zapojení


Obr. 11: Rozmístění součástek

Obr. 12: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

5) Policejní siréna
Zapojení věrně imituje zvuk policejní sirény. Případně je možné místo rezistoru R4 zapojit odporový trimr a výsledný tón přesně doladit.


Obr. 13: Schéma zapojení


Obr. 14: Rozmístění součástek

Obr. 15: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

6) Sonda pro měření vlhkosti půdy
Sonda se zapíchne například do květináče a podle výšky vydávaného tóny je snadné určit vlhkost půdy.


Obr. 16: Schéma zapojení


Obr. 17: Rozmístění součástek

Obr. 18: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

7) Indikátor doteku
Další indikátor doteku, tentokráte s LED. Obvod samozřejmě vyžaduje napájení ze síťového adaptéru, nebo spojit zemní pól zdroje (pin J2) s uzeměním například na radiátoru.


Obr. 19: Schéma zapojení


Obr. 20: Rozmístění součástek

Obr. 21: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

8) Detektor výšky hladiny vody
Jsou-li elektrody na pinech J3 a J4 ponořeny ve vodě, je na výstupu obvodu (pin č.3) napájecí napětí a LED je zhasnuta. Jakmile se však elektrody z vody vynoří, výstup se překlopí na cca 0V a LED D1 se rozsvítí.


Obr. 22: Schéma zapojení


Obr. 23: Rozmístění součástek

Obr. 24: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)